Kalite

 

Üst düzey kalite, FIMA nın en önemli kurumsal hedeflerinden biridir ve bu husus uzun dönemli şirket başarısında da kritik rol oynamaktadır.
 
FIMA açısından kalite, müşterilerimizin beklentilerinin ve ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Kalite, tüm müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının kayıt altına alınması ve erken bir aşamada buna uyulması ile sağlanmaktadır.
 
Kalite olgusu, her bir çalışanın düşünce yapısı ve iç tutumu ile başlamaktadır. Sadece müşterilerimiz ve onların müşterileri hizmetlerimizin kalitesini değerlendirebilir. Kalitenin ön koşulları ortak bir vizyon ve her bir çalışanın en yüksek kaliteyi sağlamak için sahip olduğu iradesidir.
 
Dolayısı ile tüm çalışanlarımız kalite sistemimizin birer parçasıdır. İş süreçlerimizi ve ürünlerimizi geliştirme yolundaki düşünceleri ve fikirleri, şirket başarısına önemli katkıda bulunmaktadır.
 
 
 

 

 

 

 

 

Belgelerimiz

 

Kalite Yönetim Sistemi  

DIN EN ISO 9001:2008
Kapsam: Tüm operasyonel alanlar.
Onaylama: DNV
 
AD-Merkblatt HP 0 / DIN EN ISO 3834-2  
Test Rapor No. 600114425
Kapsam: AD Note HP 0’ a göre basınçlı kasa
ve buhar kazanı üretimi
Onaylama: TÜV Süddeutschland
 
IBExU08ATEX Q005
KG üretimi onayı konusunda bildirim
Kapsam: Patlamaya dayanıklı donanım üretimi
Onaylama: IBExU
 
Kaynak Tekniği Testleri
Onaylama: TÜV