Küresel Pazarlar için Alman Malı 

 
Şirketimiz, yenilikçilik ve büyüme odaklı bir kurum olup akışkan mekaniği alanında uluslararası anlamda mükemmel bir ünümüz bulunmaktadır. Temel niteliklerimiz arasında geliştirme, üretim, kontrol mühendisliği ve satış sonrası hizmetler sayılabilir. Gelirimizin önemli bir kısmı, Almanya dışında, dünyanın her kıtasında oluşmaktadır. Küreselleşme, diğer bir değişle pazarların dünya çapındaki etkileşimi bizi günlük bazda kişisel şekilde etkilemektedir. Bizim için bunun anlamı, karşılıklı saygı ve uluslararası bağlılıktır. Saygı ve güvenilirlik, işbirliğine dayalı zorlu projeleri başarılı bir şekilde tamamlamanın temel gereksinimleridir.
 
 

 

 

Geçmiş & Gelecek


Araştırma & Geliştirme


Planlama & Tasarım


Üretim


Kalite


FIMA Evrensel


Ortaklar


FIMA Bölge Satış Müdürü